Taalinitiatie
in het
basisonderwijs

Blink Engels

Stimuleer een sterk taalbeleid op school

Proef van de Engelse taal dankzij populaire popmuziek 

Geef Engels in een jaar naar keuze

Differentieer op maat

Werk volledig digitaal