Feedback via leerkrachten

Via panels, partnerscholen, enquêtes en sociale media krijgen we waardevolle feedback, ideeën en tips van leerkrachten. Net zolang tot we weten dat iets in de praktijk écht werkt. Voor minder doen we het niet.

Al meer dan 300 000 gebruikers

engels in het basisonderwijs: het kan

Kies voor Engelse taalinitiatie

In bijna alle Europese landen staat Engels op het programma in het lager onderwijs. Ook Vlaanderen wil sterker inzetten op het vreemdetalenonderwijs. Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen scholen voor taalinitiatie kiezen met welke taal ze starten: Duits, Engels of Frans. De prioriteit van Frans vervalt dus. Voor taal­initiatie Engels zijn geen eindtermen vastgelegd. De school kiest zelf de inhoud.

Blink Engels: Nu ook verkrijgbaar in Vlaanderen

We zijn erg trots dat we de methode Blink Engels mogen verdelen in België. Blink Engels is een succesvolle methode in Nederland: meer dan 300 000 leerlingen leren Engels via songs.

Uitgetest in meerdere basisscholen

Alle lessen van Blink Engels zijn gemaakt in samen­werking met de doelgroep en uitgeprobeerd in verschillende basisscholen. Zo weten we zeker dat de methode Engels in de praktijk goed werkt.

Zo denken de koepels erover

In de huidige meertalige maatschappij is het belangrijk dat leerlingen veel kansen krijgen om kennis te maken met allerlei omgevingstalen, én om (meer)talig te worden in de onderwijstaal Nederlands alsook in vreemde talen als Frans, Engels en Duits. Alle leerlingen krijgen in de basisschool de kans om hun meertaligheid te ontwikkelen en hun vaardigheid in het Nederlands te versterken.

Op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen gemakkelijk een positieve attitude ten opzichte van andere talen en andere culturen, een attitude die ook de basis vormt voor het leren van talen op latere leeftijd.

OVSG vindt het belangrijk dat onderwijsactoren met een positieve instelling kijken naar het kennen en gebruiken van talen. Elke taal die je kent is een meerwaarde. We zetten vanaf jonge leeftijd in op andere talen. De sensitiviteit om talen aan te leren enerzijds en de meertalige attitude anderzijds zijn steigers waarop het verdere leren en de integratie als wereldburger gestoeld zijn.

Vanuit onze maatschappelijke opdracht, vertaald in het PPGO!, kiezen we ervoor om in het basisonderwijs een stevige basis voor het vreemdetalenonderwijs te leggen via een kwalitatief aanbod van talen­sensibilisering, taalinitiatie en formeel taalonderwijs, niveau A1 (van het Europees Referentiekader Talen).

Voor de continuïteit in de leerlijn vinden we het als GO! belangrijk dat basisscholen naast taalinitiatie Frans ook taalinitiatie Engels overwegen.